Haravointi, ruohonleikkuu ja muut pihatyöt Oulussa

Leikkaamme ruohoa, haravoimme ja teemme muita pihatöitä Oulun alueella.

Teemme työt asiakkaan omilla välineillä.

Veloitamme työstä 15€ yhtä työntekijän työtuntia kohden.